За фирмата

“БОГОЯ – 2″ ООД е наследник на създадената през 1998 година фирма за инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания ЕТ „БОГОЯ-БЛАГОЙ ГРОЗДАНОВ”. Нашите специалисти са завършили Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, гр. София, специалност „Хидрогеология и инженерна–геология”. Те са редовни членове на секция “Минно дело, геология и екология” към “Камара на инженерите в инвестиционното проектиране”.

“БОГОЯ – 2″ ООД е специализирана фирма за извършване на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания в областта на:

Гражданското строителство – еднофамилни, жилищни и офис сгради, депа за твърди битови отпадъци, изграждане на сондажни кладенци, водопроводи и др.

Хидромелиоративното строителство – обследване на язовирни стени и съоръженията към тях, нови язовири, помпени станции, дренажи, канали, отводнителни и напоителни полета, изравнители, кариери за камък, глина и баластра и др.

Пътното строителство – пътища и съоръжения към тях, пътни насипи и свлачища и др.

Ние разполагаме с възможности за осигуряване на сондажна, геофизична и водочерпателна апаратура, която да покрие целия спектър от проучването, необходимо за строителството. Имаме споразумение с Изпитвателна лаборатория “ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ” ЕАД за изследване на водни, земни и скални проби. Лабораторията притежава сертификат за одобрение по ISO 9002 N 207 186 LRQA.

Философията на нашия екип се основава на следните принципи:

Качество, което да личи във всяка част от геоложкия доклад

  1. Минимален и в същото време достатъчен обем работи
  2. Достъпност на цената
  3. Високи изисквания към подизпълнителите
  4. Мотивация, която се расте с увеличаването на броя на доволните ни клиенти
  5. Смятаме нашите клиенти за наши приятели

Работим  на разумни цени, винаги в срок и не правим компромиси с качеството.

Реклама
%d блогъра харесват това: